HUR SMART ÄR DU EGENTLIGEN?
Ta det inte så tungt om inte du får så bra poäng. Kom ihåg att det alltid är möjligt att förbättra sig.

 

      Har dom 17. maj (Norge) i USA? 

      Hur många födelsedagar har en genomsnitts man?

      Några månader har 31 dagar; hur många har 28?

      Hur många står i främsta raden i en vollybollmatch?

      Är det lagligt för en man i Sverige att gifta sig med sin änkas syster?

      Dela 30 med 1/2 och lägg till 10. Vad blir svaret?

      Om det är 3 äppler och du tar bort 2, hur många har du?

      En doktor ger dig 3 piller och berättar att du skall ta en varje halvtimma.
      Hur många minuter kommer pillren att räcka?

      En bonde hade 17 grisat, och alla med undantag från 9 dog. Hur många är det kvar?

      Hur många djur av varje kön hade Moses med i arken?

      Hurr många två-kronors frimärken går det på ett dussin?