Huvudentré till Lärcentrum

Biblioteket är direkt till höger.

Administration nås genom att först gå vänster och att sedan längre fram ta korridoren till höger

Huvudentré till Lärcentrum

Biblioteket finns direkt till höger.

Administrationen nås genom att först svänga till vänster och sedan ta korridoren till höger

 
 
Engelska
THN Stad
   
 

LC dvs vuxenutbildningen har flyttat till NE f.o.m HT 2015

Ombyggnad pågår och blir klar i början på 2016

  Uppdaterad VT 2016 egn